.......Actividade:

 

Comercialización ó por maior de todo tipo de flores naturais. Son os principáis clientes floristerías de alto consumo e pequenos maioristas. Durante todo o ano comercializamos en exclusiva a producción de agricultores da región que producen todo tipo de flor cortada de Maio a Setembro, en total suman unhas 10 Has de invernadoiro que fican moi insuficientes durante o período de baixa producción (Setembro-Maio), durante o cal a empresa abastécese de flores procedentes de Holanda, Colombia, doutras rexións da península Ibérica e das Illas Canarias. A zona de venta é en toda a Península Ibérica (incluído Portugal).